Ju kujtohen Neda dhe Ogreni të Big Brother, shikoni si duken si prindër

27.10.2017 15:45

Ndërkohë e vështirë të na shkojë ndër mend që do arrijnë të krijojnë familje, e cila të rezultojë ajo e duhura në fund të fundit. Por dilemat bien poshtë dhe, ashtu si çdo rregull që ka përjashtimet e veta, ky çift është me të vërtetë një përjashtim. E kemi fjalën për Nedën dhe Ogrenin, të cilët janë një çift i shkëlqyer, kanë një fëmijë dhe çdo gjë ecën mbarë për ta. 


Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni


Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni

Neda dhe Ogreni

Source @panorma.com.al


Meanwhile, it is difficult to remember that they will manage to create a family that will ultimately result. But dilemmas fall down and, just like any rule with its exceptions, this couple is really an exception. We are talking about Ned and Ogren, who are a great couple, have a baby and everything goes well for them.

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Neda and Ogreni

Source @ panorma.com.al