Angelina Jolie nuk njihet më, ky është ndryshimi drastik që ka pësuar aktorja

27.10.2017 11:38

Thonë se flokët janë gjysma e bukurisë së një gruaje, por që të qëndrojnë të shëndetshme dhe në formë, duhet që vajzat t’ju kushtojnë vëmendje dhe kujdes. Sipas profesionistëve, flokët duhet të priten gjithmonë në vjeshtë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe ylli i Hollywood, Angelina Jolie. Aktorja e njohur ka prerë flokët shkurt, dhe duket më e freskët dhe më rinore. 


Në fakt ju do mendoni se çdo lloj prerje flokësh, i shkon Jolie. Keni të drejtë, ajo është një ndër femrat më të bukura në botë, dhe duket sikur pas çdo ndryshimi, ngjan akoma edhe më e bukur. Gjithsesi, ju idenë e morët sesi duket t’i prisni flokët këtë sezon.

Angelina Jolie


Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Source @revistaclass.al


They say that hair is half the beauty of a woman, but to stay healthy and in shape, girls need to pay attention and care. According to professionals, hair should always be cut in the fall. The same thing has done Hollywood star Angelina Jolie. The famous actress has cut short hair, and looks fresher and more youthful.

In fact you will think that any kind of haircut, Jolie goes. You're right, she's one of the most beautiful women in the world, and it looks like after every change it's even more beautiful. Anyway, you got the idea of ​​how it looks to cut your hair this season.

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Source @ revistaclass.al