Alketa Vejsiu po lë televizionin, kjo është arsyeja

26.10.2017 20:31

Ajo nuk është thjesht një moderatore spektaklesh, në cv e saj renditen eksperienca pa fund, mes të cilave si këngëtare, sipermarëse dhe së fundmi dhe shkrimtare.  Në postimin e saj të fundit Alketa na ka njoftuar se ka  shkuruar librin e saj të parë, ‘Të jetosh bukur’ . Ky libër është frymëzuar nga jeta dhe eksperianca e saj.


 ‘Cfare prisni te lexoni tek Libri im "Te jetosh bukur"? Pres sugjerimet tuaja qe jane tregues shume i rendesishem per ate qe duhet te shkruaj...

Ky liber nuk eshte roman, por eshte nje udhezues i mbushur me frymezim dhe eksperienca jete dhe pune qe do ti ndaj me njerzit e afert dhe me shqiptaret qe me mbeshteten te behem kjo qe jam! Me shkruani sugjerimet tuaja ketu poshte????


Mund ti shkruani ne forme pyetje qe ne  fund te mund ta publikoj si interviste...’-ka shkruar Alketa në postimin e saj. Ndërkohë detaje të këtij projekti Alketa i ka zbuluar muaj më parë për Express. 

'Është një libër që ka në fokus punën time si sipërmarrëse dhe gjithashtu atë televizive duke gërshetuar edhe pak biografi në të. Uroj që të jetë frymëzues për të rinjtë që duan të besojnë fort tek një ëndërr dhe të punojnë shumë për ta arritur, e gjitha duke pasur si referim përfundimeve praktike që kam arritur këto 19 vjet punë, e cila ka nisur kur isha vetëm 12 vjeç,”-thotë Vejsiu.

Gjithashtu ajo ka treguar për Express sa i përket kopertinës së librit. 
“Fotot janë realizuar nga Zhana Bianca, një fotografe dhe blogere mjaft e njohur. Janë reliazuar në jug të Francës në fushat me levander pasi janë lulet e mia të preferuara,”-përfundon Alketa. Ndërkohë botimi pritet të publikohet së shpejti.

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Alketa Vejsiu 

Source @gazetaexpress.com


She is not simply a spectacular moderator, in her cv there are endless experiences, among them singers, entrepreneurs, and recently writers. In her latest post, Alketa has announced that she has shaken her first book, 'Living Beautifully'. This book is inspired by her life and experience.

'What do you expect to read in my book "Living Beautifully"? Look forward to your suggestions that are very important indicators for what you should write ...

This book is not a novel, it is a guide filled with inspiration and experience of life and work that I will share with the closest people and with the Albanians who rely on me to be what I am! Write me your suggestions here below ????

You can write in the form of questions that can be published as an interview ... "wrote Alketa in her post. Meanwhile, details of this project Alketa has discovered months ago for Express.

'It's a book that focuses on my work as an entrepreneur and also on a television, combining a bit of biography in it. I wish to be inspirational to young people who want to trust a dream and work hard to achieve, all referring to the practical conclusions I have achieved these 19 years of work, which started when I was only 12 years old, "Says Vejsiu.

She also told Express about the cover of the book.
"Photos are made by Zhana Bianca, a well-known photographer and blogger. They are relayed to the south of France in the fields with levander because they are my favorite flowers, "concludes Alketa. Meanwhile the publication is expected to be published soon.

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu

Source @ gazetaexpress.com