Zbulohet e vërteta e ndarjes së Aulonës dhe Fatmës

26.10.2017 14:46

Po pritet me shumë entuziasëm nga publiku (por edhe nga mediat online) nisja e emisionit ‘C’est la vie’ në Tv Klan. Theksojmë se përpara disa ditësh, burime ekskluzive për Blitz.al, zbuluan disa prej konkurrëntëve që do të marrin pjesë si dhe formulën kryesore të programit. Formula bazë do të jetë kjo: Këngëtarë profesionistë të vënë në çift me personazhe të tjerë publikë do të garojnë me çifte të tjera në këngë.


Dhe si rrjedhojë e këtyre lajmeve, mund të keni lexuar në portale këto ditët e fundit se moderatoret e “Thumb”, Aulona dhe Fatma janë ‘detyruar’ të ndahen si konkurrente të veçanta duke qenë se këto të fundit do të marrin pjesë në “C’est la vie” emisionin që do të drejtohet nga Marina Vjollca dhe thuhet se do të nisë me datë 5 nëntor .

Duke qenë se vajzat shfaqen gjithnjë krah njëra tjetrës, lajmi se ato do të konkurrojnë njëra tjetrën në një program ishte në fakt interesant sepse do t’i shihnim si ato do të silleshin duke qenë “kundra” në skuadra të ndara pasi si janë bashkë i kemi parë prej vitesh tashmë.

Por, në rastin e tyre duket se ndarje s’mund të ketë kurrësesi. Kjo u vërtuatua në fakt edhe kur fati deshi që të dyja vajzat të përjetonin pritjen e ëmbël në të njëjtën kohë. E kush jemi ne të luajmë edhe me fatin?


E vërteta është një dhe e vërteta është kjo: Aulona dhe Fatma do të garojnë në ‘C’est la vie’ por ndryshe nga gjithë të tjerët ato do të konkurrojnë si një konkurent i vetëm. Aulona dhe Fatma nuk do të garojnë kundër njëra tjetrës, përkundrazi ato duhet të jenë në sinkron të plotë duke qenë se garojnë bashkë si një konkurrent.

Ajo çka ne presim tani është që vajzat përpos garës, të ‘thumbojnë’ nga pak edhe personazhet e njohur sepse ashtu siç nuk i shohim dot të ndara nga njëra tjetra, kurrësesi nuk mund t’i shohim dot larg emisionit ‘Thumb’ që gjithsesi do të vazhdojë të transmetohet çdo të shtunë në orën 17:00 në ekranin e ABC News.

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Source @Blitz.al


The public (and also the online media) is very enthusiastic about launching the 'C'est la vie' show on Tv Klan. We point out that some days ago, exclusive sources for Blitz.al revealed some of the contestants that will participate and the main formula of the program. The basic formula will be this: Professional singers in pairs with other public characters will compete with other couples in the song.

And as a result of these news, you may have read on the portal these last days that moderators of "Thumb", Aulona and Fatma are "forced" to be divided as special competitors as the latter will participate in "C 'est la vie' the show that will be directed by Marina Vjollca and is said to start on November 5th.

Since the girls appear side by side the news that they will compete in one program was in fact interesting because we would see how they would behave as being "against" in separate teams as they are together we've seen it for years now.

But in their case there seems to be no partition. This was actually verified even when luck wanted both girls to experience the sweet welcome at the same time. And who are we to play with fate?

The truth is one and the truth is this: Aulona and Fatma will compete in 'C'est la vie' but unlike everyone else they will compete as a single competitor. Aulona and Fatma will not compete against each other, rather they have to be in full synchrony as they compete together as a competitor.

What we are expecting now is that girls, apart from the race, 'pinch' the characters well known because as we can not see them separate from each other, we can never see them from the 'Thumb' show that anyway continue broadcasting every Saturday at 17:00 on the ABC News screen.

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Aulona & Fatma

Source @ Blitz.al