Kjo është gruaja e Robert Aliajt, do habiteni sa e bukur është, por i nxjerr të palarat burrit të saj

11.10.2017 23:11

Debati mes tij dhe Fiori Dardhës të hënën në mbrëmje degjeneroi edhe në ofendime personale, ku ndërsa Berti tha fjalinë se disa nga pjesëmarrëset do hanë dajak sa të shkojnë në shtëpi, Fiori iu kundërpërgjigj duke i kujtuar gruan që e ka lënë në Bruksel.


Po pse?  Cila është bashkëshortja e Robert Aliajt?
Ajo quhet Mimoza Dino dhe jeton në Bruksel së bashku me dy fëmijët, djalin dhe vajzën e tyre. Duke vëzhguar profilin e saj në rrjetin social Facebook kupton se familja është e lidhur , bën udhëtime shpesh, gjatë të cilave nuk mungon as Berti.

Edhe pse Robert Aliaj mund të perceptohet në televizion si një njeri dhe artist ekstravagant apo edhe ‘i tepruar’ me ato që thotë, sidomos për femrat , bashkëshortja e tij e ka një mendim paksa paradoksal për këtë.


Ja si shprehej ajo në një intervistë ekskluzive para 6 vitesh për Panorama Plus:
Po në jetë, çfarë tip mashkulli është Berti, si sillet me ty e femrat në përgjithësi?
‘’Berti më bën të ndihem femër, është aq sa macho duket, po aq i brishtë dhe i ndjeshëm, është i fortë, i egër dhe i butë.

Jep shumë dashuri, vëmendje dhe shpesh pyes veten ku i buron kjo forcë dhe energji. Është tipi i mashkullit autoritar-dominant, por njëherësh aq sentimental e sensibël, saqë di ta bëjë femrën e vet të ndihet e vetësigurt e t’ia rrisë vetëvlerësimin.

Por, shumë herë eshtë kokëfortë, kapricioz e tejet nervoz, me pak fjalë herë-herë ta sjell në maj të hundës. Unë disa herë nuk jam dakord me qëndrimet e tij radikale, por e adhuroj kurajën që ka për të denoncuar të rebeluarit e tij.’’

Source @panoramaplus


The debate between him and Fiori Dardhaja on Monday evening also degenerated into personal insults, while Berti said the sentence that some of the participants would be eager to go home, Fiori responded by reminding the woman who left her in Brussels.

But why? What is Robert Alia's wife?
She is called Mimoza Dino and lives in Brussels together with her two children, their son and their daughter. By observing her profile on social network Facebook understands that the family is connected, does travel often, during which Berti is missing either.

Although Robert Aliaj can be perceived on television as a man and an extravagant artist or even 'excessive' to what he says, especially for women, his wife has a somewhat paradoxical opinion about it.

This is how she expressed her in an exclusive 6-year interview for Panorama Plus:
In life, what kind of man is Berti, how do you behave with you and women in general?
"Berti makes me feel female, it is as macho looks, just as fragile and sensitive, is strong, wild and gentle.

Give a lot of love, attention, and often wonder where this power and energy comes from. It's the kind of authoritarian-dominant male, but at the same time so sensual and sensual that he knows how to make his wife feel self-assured and increase self-esteem.

But, many times it is stubborn, capricious, and extremely nervous, in a few words it sometimes leads to the nose of the nose. I sometimes disagree with his radical attitudes, but I adore the courage he has to denounce his rebels. ''

Source @panoramaplus