Si ta quaj këtë dashuri, Arnav dhe Kushi flenë bashkë, Anxhali kap mat Shamin, ja do ndodhi nesër

11.10.2017 19:45

Pasi krevati merr flakë Kushi fillon të hedhë ujë pa pushim. Arnav i thotë të pushojë sepse flaka është shuar. Ai mundohet të ndezë sërish shkrepësen por kutia është lagur dhe nuk ndizet. Kushi dhe Arnav nuk kanë as ku të qëndrojnë pasi shtrati është i lagur nga uji që hodhi Kushi. Ato flenë në një divan të dy bashkë. Më vonë Arnav zgjohet i pari.


Kushi është duke fjetur krah tij. Arnav përhumbet duke parë Kushin. Kushi zgjohet dhe do që të çohet por varësja e saj ka ngecur tek këmisha e tij. Arnavit i ka ikur zëri. Ai nuk mund të flasë dhe nxehet pasi kërkon gjëra por askush nuk e kupton përveç Kushit. Avokati i Arnavit sjell një dokument. Kushi e çon në dhomë ndërsa Sham bëhet kurioz.

Ai shkon në dhomën e Arnavit dhe Kushit dhe kërkon për dokumentin. Në këtë moment shkon edhe Anxhali me shërbëtorin duke i thënë atij të ndërrojë çarçafët. Ajo hap derën dhe habitet kur sheh Shamin shkruan revistawho.com. Ai justifikohet por Anxhali nuk e beson. Arnav dhe Kushi shkojnë në kompani bashkë dhe Kushi e ndihmon Arnavin në komunikimin e përditshëm.


Avokati merr në telefon Arnavin dhe me të flet Kushi. Ai pyet nëse Arnav është i kënaqur me ndryshimet në dokument. Arnav ja merr telefonin Kushit dhe thotë se do flasë ditë tjetër me avokatin. Kushi dyshon. Disa klient vijnë të flasin me Arnav por Kushi e merr situatën në kontroll dhe flet për biznesin e saj duke i prishur punë Arnavit.

Por në fakt ajo e bëri këtë pasi e kuptoi që ata janë mashtrues. Kushi i kishte dëgjuar pak më parë dy klientët duke folur me njëri tjetrin teksa planifikonin të vidhnin kompaninë. Më vonë policët vijnë në kompani dhe arrestojnë këta dy klient. Akash falenderon Kushin që shpëtoi kompaninë.

Source @revistawho.com


Once the bed gets burned, Kushi begins to pour water over and over again. Arnav tells him to rest because the flame is gone. He tries to light the switch again but the box is damp and does not light up. Kushi and Arnav have no place to stay because the bed is wet by the water that Kushi threw. They sleep on a sofa both together. Later Arnav wakes up first.

Kushi is sleeping with his arm. Arnav roared to see Kush. Kushi wakes up and wants to get up but her hanger is stuck in his shirt. Arnavit has flown away. He can not speak and get hot because he seeks things but no one understands it except Kush. The Arnavit lawyer brings a document. Kushi leads the room while Sham becomes curious.

He goes to Arnava and Cush's room and asks for the document. At this moment Anzali goes with the servant telling him to change the sheets. She opens the door and is surprised when she sees Sham writes revistawho.com. He is justified but Anzali does not believe it. Arnav and Kushi go to the company together and Kushi helps Arnavin in daily communication.

The lawyer calls Arnavin and talks to Kushi. He asks whether Arnav is happy with the changes in the document. Arnav takes Kush's phone and says he will talk to the lawyer next day. Kushi doubts. Some customers come to talk to Arnav but Kushi takes the situation in control and talks about her business destroying Arnavit's job.

But in fact she did so after she realized they were deceivers. Kushi had just heard the two clients talking to each other as they planned to steal the company. Later officers come to the company and arrest these two clients. Akash thanks Kush who saved the company.

Source @ revistawho.com